VARK Model รูปแบบการเรียนรู้ 4 ประเภทนี้ ดีอย่างไร?

VARK Model รูปแบบการเรียนรู้ 4 ประเภทนี้ ดีอย่างไร?

หากลูกหรือนักเรียนของคุณมีปัญหากับการเรียน ไม่ว่าจะเรียนรู้อะไรก็ช้า รู้สึกสับสน หงุดหงิดกับวิชาบางวิชา แต่กับอีกวิชาทำได้ดีมากกว่า หรือที่ได้รับการศึกษาในห้องเรียนแบบผสมผสานหรือสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบผสมผสานเป็นครั้งแรก อาจทำให้เสียโอกาสด้านการเรียนในบางวิชาไป VARK Model รูปแบบการเรียนรู้ 4 ประเภทนี้ ดีอย่างไร? ด้วยบทความนี้ เราจะช่วยคุณระบุรูปแบบการเรียนรู้หลักสี่รูปแบบที่เหมาะสมกับนักเรียนและลูกของคุณมากที่สุด และเป็นไปได้ว่าตัวคุณที่อ่านเองก็จะได้เข้าใจตัวเองด้วยเช่นกัน  รูปแบบการเรียนรู้สี่รูปแบบคืออะไร? รูปแบบการเรียนรู้หลักสี่รูปแบบ ได้แก่ การมองเห็น การได้ยิน การอ่านและการเขียน และการเคลื่อนไหว นี่คือภาพรวมของสไตล์ VARK Model แบบจำลอง VARK: รูปแบบการเรียนรู้สี่ประเภท ประเภทสไตล์การเรียนรู้ #1: Visual Learners วิธีระบุประเภทสไตล์การเรียนรู้นี้: ผู้เรียนที่เมื่อเรียนด้วยภาพแล้วจะจดจำได้ดี ผู้เรียนแบบมองภาพได้สนุกกับการวิเคราะห์และสังเกตสิ่งต่างๆ เช่น รูปภาพ ไดอะแกรม และแผนภูมิที่แสดงข้อมูลที่ชัดเจนตามลำดับความสำคัญ คุณมักจะพบผู้เรียนแบบมองภาพได้ด้วยตา ได้จากพวกเขาจะให้ความสนใจกับการวาดรูป ทำรายการ หรือจดบันทึก วิธีการสอนรูปแบบการเรียนรู้ประเภทนี้: Visual Learners ไม่ว่าคุณจะใช้ไวท์บอร์ด สมาร์ทบอร์ด หรือนำเสนองาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้เรียนแบบมองภาพมีเวลาเพียงพอในการประมวลผลและซึมซับภาพที่เห็น หากเป็นไปได้ นักเรียนสไตล์นี้ควรมีสิทธิ์เข้าถึงเอกสารประกอบคำบรรยายเพิ่มเติมซึ่งมีรายละเอียดเนื้อหาผ่านภาพที่ชัดเจนทุกครั้งที่ทำได้ นอกจากนี้ ให้ผู้เรียนเหล่านี้วาดภาพ […]