7 สิ่งมหัศจรรย์ในตำนานที่หายไป

เกร็ดความรู้

หลายล้านล้านปีที่โลกใบนี้ได้ถือกำเนิดขึ้น จากอดีตสู่ปัจจุบัน จากอารยธรรมของธรรมชาติสู่การเติบใหญ่ของมนุษย์ สิ่งหนึ่งที่ทำให้มนุษย์แตกต่างจากทุกสิ่งบนโลกนั้นก็คืออารยธรรม รากเง้าที่หลงเหลือเอาไว้ถูกส่งต่อ สืบทอด และต่อยอด จนกลายมาเป็นโลกยุคใหม่ดั่งเช่นปัจจุบัน และมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ถูกสร้างหรือคิดค้นขึ้นในอดีต เมื่อมองย้อนกลับไปแล้วหลายอย่างยังคงเป็นปริศนาถึงแหล่งที่มาและการก่อสร้าง จนมีการลือกันไปว่าอารยธรรมเหล่านี้อาจมาจากนอกโลก เช่น การก่อสร้างมหาพีระมิด ที่แม้แต่นักวิทยาศาสตร์และนักวิศวกรรมในปัจจุบันก็ยังคงหาคำตอบที่ชัดเจนไม่ได้ว่ามันถูกสร้างขึ้นด้วยวิธีการใด และเทคโนโลยีสมัยเก่าที่ยังไม่มีอะไรพัฒนาเลยแม้แต่น้อยจะสรรค์สร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่เหล่านั้นได้อย่างไร ทว่า นอกจาก 7 สิ่งมหัศจรรย์ในปัจจุบันที่สามารถตรวจพบได้แล้ว ในอดีตยังคงมียอดงานก่อสร้างที่หลงเหลือเพียงซากของความยิ่งใหญ่ กับ 7 สิ่งมหัศจรรย์ในตำนานที่หายไป  1.สวนลอยแห่งบาบิโลน  ซึ่งสร้างไว้ริมแม่น้ำยูเฟรติส ประเทศอิรัก โดยกษัตริย์เนบูกาเนซซาร์ที่ 2 สร้างเพื่อมอบให้เป็นของขวัญแก่มเหสีสุดที่รัก “อมีทิส” สร้างตั้งแต่ 600 ปี ก่อนยุคคริสต์ศักราช ความสูง 75 ฟุต บนเนื้อที่กว่า 400 ตารางฟุต  ภายในตกแต่งด้วยดอกไม้และพืชพันธุ์ มีระบบชักน้ำจากแม่น้ำยูเฟรติสขึ้นสู่ด้านบนทำเป็นน้ำตก จากการบันทึกว่ากันว่ามีความสวยงามดุจดั่งสวรรค์บนโลกที่หาใดเปรียบไม่ได้อีก  2. รูปหล่อเทพซูสที่โอลิมเปีย  ขนาดความสูงราว 14 เมตร สร้างขึ้นโดยประติมากรกรีก Phidias ก่อสร้างเมื่อ 435 ปีก่อนคริสต์ศักราช โดยชาวกรีกให้ความนับถือซูสว่าเป็นเทพแห่งความยิ่งใหญ่เหนือเทพทั้งปวง โดยโครงสร้างส่วนใหญ่ถูกทำจากไม้ […]