7 อันดับ ประเทศที่มีประชากรมากที่สุด

7 อันดับ ประเทศที่มีประชากรมากที่สุด

คุณรู้หรือไม่ว่าโลกใบนี้มีทั้งหมด 193 ประเทศ โดยแต่ละประเทศจะตั้งอยู่ในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่ต่างกันออกไป ทั้งประเทศที่ต้องเผชิญกับความหนาวเย็นที่สุด และประเทศที่ร้อนที่สุด ซึ่งทั้งหมดนั้นขึ้นอยู่กับตำแหน่งบนพิกัดโลกที่จะได้รับแสงแดดไม่เท่ากัน ซึ่งไทยเองก็เป็นประเทศเขตร้อนชื้นที่นับว่ายังโชคดีที่ตั้งอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม แม้จะร้อนบ้างสักเล็กน้อยแต่ก็ยังพอมีช่วงฤดูที่ช่วยบรรเทาได้บ้าง และการเมืองการปกครองก็มักจะได้รับอิทธิพลร่วมกันในย่านนั้น ๆ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศในเอเชียที่จีนเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่โตมากที่สุด ฉะนั้นการต่อลองจึงเป็นเรื่องง่ายเสมอโดยเฉพาะการค้าขาย และด้วยความที่เป็นแผ่นดินใหญ่ขนาดนี้แน่นอนว่าอย่างไรก็ต้องตามมาด้วยประชากรที่มีจำนวนมาก แต่จะรู้ว่าใครอยู่อันดับที่เท่าไหร่ก็ต้องมีการเปรียบเทียบกันเกิดขึ้น เราจึงน้ำเอา 10 อันดับ ประเทศที่มีประชากรมากที่สุด จากการสำรวจครั้งล่าสุดเมื่อปี พ.ศ. 2560 โดยทั้งโลกมีประชากรรวมกันทั้งสิ้น 7.6 พันล้านคน โดยแบ่งออกเป็นอันดับดังต่อไปนี้ ดาราav ธงชาติจีน ตราแผ่นดิน 1. จีน (China) สาธารณรัฐประชาชนจีน มีประชากรกว่า 1,400 ล้านคน โดยตัวเลขนี้ไม่ได้นับรวมดินแดนที่เป็นเขตปกครองพิเศษอย่าง ฮ่องกง และ มาเก๊า เป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียบนพื้นที่กว่า 9.6 ล้านตารางกิโลเมตร ด้วยประชากรจำนวนมากทำให้คนเชื้อสายจีนสามารถแทรกซึมไปอยู่กับทุกประเทศทั่วโลก ธงชาติดินเดีย ตราแผ่นดิน 2. อินเดีย (India) สาธรณรัฐอินเดีย มีจำนวนประชากรกว่า 1,300 ล้านคน เป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกับของจีนและมีพื้นที่กว่า 3.2 […]