10 บทเรียนเกี่ยวกับวิธีการเป็นผู้ใหญ่

10 บทเรียนเกี่ยวกับวิธีการเป็นผู้ใหญ่

คุณอยากเป็นผู้ใหญ่ คุณต้องการที่จะเป็นผู้ใหญ่ แต่คุณไม่รู้วิธี และตอนนี้คุณไม่ใช่ผู้ใหญ่ จึงไม่สามารถเห็นเส้นทางสู่การเป็นเป็นผู้ใหญ่ได้ 10 บทเรียนเกี่ยวกับวิธีการเป็นผู้ใหญ่ บทความนี้บอกพื้นฐานสำคัญของการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ โดยจะพิจารณาถึงวิธีต่างๆ ที่คุณสามารถพัฒนาให้สมบูรณ์ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยผู้ใหญ่ ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ตาม  10 บทเรียนเกี่ยวกับวิธีการเป็นผู้ใหญ่ 1. เรียนรู้เกี่ยวกับเหตุและผล บางทีสิ่งสำคัญที่สุดในการเรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้ใหญ่ก็คือการกระทำของคุณมีผลตามมา สิ่งนี้เป็นจริงในทุกด้านของชีวิต วิธีที่คุณปฏิบัติต่อผู้อื่น วิธีปฏิบัติต่อตนเอง ทั้งการเลือกงาน การจัดการเงินและอื่นๆ คุณมีอิสระในการเลือกเส้นทางของคุณ แต่ในฐานะผู้ใหญ่ คุณทำเช่นนั้นด้วยความตระหนักรู้มากขึ้น มีเหตุผล ชัดเจน สิ่งที่ตัดสินใจจะนำพาตัวเองไปทางใด 2. เรียนรู้ความสำคัญของการทำงานหนัก ผลข้างเคียงของการเข้าใจเหตุและผลคือคุณเห็นคุณค่าและความจำเป็นของการทำงานหนัก คุณต้องใช้ความพยายามเพื่อให้บรรลุเป้าหมายชีวิต สิ่งที่มีค่าที่สุดต้องการให้คุณใช้เวลาหลายชั่วโมง เรียนรู้ฝึกฝนมัน ต้องใช้เวลาและความทุ่มเท และมีหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตที่ต้องการให้เราพยายามอย่างเต็มที่หากจะประสบความสำเร็จ อาชีพ งานอดิเรก ทักษะ สุขภาพ ล้วนต้องการพลังงานทางร่างกายและจิตใจของคุณ เช่นเดียวกับความสัมพันธ์ หากคุณต้องการเติบโต 3. เรียนรู้การพึ่งพาตนเอง ตอนเป็นเด็ก คุณต้องพึ่งพาพ่อแม่หรือผู้ปกครองหลายสิ่งหลายอย่างจนถึงตอนนี้ แต่นั่นไม่ควรหยุดคุณไม่ให้เรียนรู้วิธีพึ่งพาตนเอง การเป็นผู้ใหญ่หมายถึงการดูแลตัวเอง เพราะสุดท้ายแล้วเราใช้ชีวิตกับตัวเองมากที่สุด และไม่มีใครคอยอยู่ช่วยเราได้ตลอดเวลา 4. เรียนรู้การควบคุมอารมณ์ตนเอง ในด้านอารมณ์คุณก็ต้องเรียนรู้วิธีรับมือด้วยตัวเองเช่นกัน คุณจำเป็นต้องรู้วิธีหาแหล่งความสุขของคุณเอง วิธีจัดการกับความกลัว […]