ฤดูน่าเที่ยว ณ เกียวโต

ฤดูน่าเที่ยว ณ เกียวโต

4 ฤดูของญี่ปุ่นบอกความสำคัญและความสัมพันธ์ของธรรมชาติกับการดำเนินชีวิต คนญี่ปุ่นผูกพันกับธรรมชาติของฤดูกาลมาก เพราะการเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลจะมีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่ วัฒนธรรม อาหาร การเดินทาง ทุกอย่างเกี่ยวโยงกันเสมอสำหรับคนญี่ปุ่น เช่น ฤดูร้อน คนญี่ปุ่นส่วนมากจะกลับไปเยี่ยมบ้านเกิด เคารพบรรพบุรุษ และฉลองปีใหม่กันในฤดูหนาว ชมดอกไม้ในฤดูใบไม้ผลิ เป็นต้น แล้ว ฤดูน่าเที่ยว ณ เกียวโต จะมีช่วงเวลาไหนให้เหล่านักเที่ยวไปกันบ้าง เที่ยวอย่างถูกที่ถูกเวลาสัมผัสบรรยากาศแสนสุขที่เกียวโต  ฤดูใบไม้ผลิ หรือ ฮารุ  ช่วงเดือน มีนาคม – พฤษภาคม เป็นฤดูดอกไม้บาน จากวันแรกของต้นเดือนมีนาคมที่ดอกเหมยบาน กระทั่งวันสุดท้ายของเดือนพฤษภาคมเมื่อดอกซากุระทางตอนเหนือร่วงโรยลงมา ฤดูนี้เป็นเวลาเริ่มต้นของธรรมชาติอันสดใสงดงาม ซึ่งมีการฉลองแทศกาลท่ามกลางธรรมชาติทั่วญี่ปุ่น อากาศของช่วง ‘ฮารุ’ ดีมากๆ และสดชื่นที่สุด อุณหภูมิเฉลี่ยในภูมิภาคแถบนี้อยู่ที่ราวๆ 7 – 18 องศาเซลเซียส เทศกาลในฤดูฮารุ 3 มีนาคม เทศกาลฮินะ (Hina Matsuri) เทศกาลของเด็กผู้หญิง 1 – 30 เมษายน เทศกาลระบำฤดูใบไม้ผลิ (Haru […]