วัฒนธรรมสักลาย ไทย ญี่ปุ่น เมาคลี

เกร็ดความรู้

มนุษย์กับศิลปะเป็นสิ่งที่อยู่คู่กันมาแต่ครั้งอดีต โดยภาพแรกที่เชื่อว่ามีการบันทึกไว้ได้ถูกค้นพบบนฝาผนังถ้ำตามสถานที่ต่าง ๆ ที่มีชนเผ่าอาศัยอยู่ เอกลักษณ์ที่ลวดลายของเส้นและสีมีความเป็นมาที่แตกต่างกันออกไปตามแต่วัฒนธรรม โดยเฉพาะศิลปะบนเรือนร่างที่ไม่ใช่แค่การวาดเขียนแต่เป็นการสักโดยน้ำหมึกที่ทำให้ลวดลายนั้นยังคงอยู่ เป็นเรื่องราวของความเชื่อและความสวยงามที่ถูกส่งต่อกันมาแต่ครั้งอดีต โดยบทความนี้เราได้นำเอาวัฒนธรรมการสักของกลุ่มรอยสักที่โด่งดังเป็นที่รู้จักกับ วัฒนธรรมสักลาย ไทย ญี่ปุ่น เมาลี ว่ารอยสักเหล่านั้นมีความหมายใดแอบแฝงและสักไปเพื่อเหตุผลอะไร ก่อนอื่นต้องทำความรู้จักกันก่อนว่าครั้งอดีตนั้น มนุษย์จะใช้เข็มกับน้ำหมึกจากยางไม้และผ่านกรรมวิธีต่าง ๆ เพื่อให้ได้สีสันและความติดทนนาน ก่อนที่จะนำมาทิ่มแทงบนผิวหนังทีละจุดจนเกิดเป็นลวดลาย ฉะนั้นความงามในอดีตจึงต้องแลกมาด้วยความเจ็บปวดอย่างมาก บ้างก็สักเพื่อแสดงพลังอำนาจ บ้างก็สักเพื่อสรรเสริญเทพหรือความเชื่อ บ้างก็สักเพื่อบ่งบอกสถานะ แต่ไม่ว่ารอยสักนั้นจะมาด้วยสาเหตุใดก็แล้ว การลงเส้นอักษรหรือรูปภาพบนร่างกายเป็นวัฒนธรรมที่ได้รับการถ่ายทอดสืบต่อกันมา หากแต่ว่ารูปลักษณ์ของศิลปะนั้นจะแตกต่างกันออกไปก็ขึ้นอยู่กับศิลปะภายในของประเทศนั้น ๆ ด้วยเช่นกัน  ลายสักยันต์ แบบไทย-ขอม ลายสักของไทยแต่ครั้งอดีตมักจะเป็นลายสักยันต์ โดยอักขระทั้งหมดที่ถูกเขียนลงบนร่างกายจะมีอยู่ไม่กี่ประเภท อาทิเช่น อักษรบาลี-สันสกฤต อักษรขอม บทคาถา และรูปสัตว์ในวรรณคดี เนื่องจากคนไทยโบราณมีความเชื่อว่าเกี่ยวกับภูตผีและเทพ การสักยันต์จึงเชื่อว่าจะช่วยเสริมดวงเสริมบารมีหนุนชะตาให้พบแต่ความสำเร็จ อีกความหมายหนึ่งคือในอดีตการสักมักจะแสดงออกถึงความเป็นชายชาตรี ชายผู้มีความเข้มแข็งอดทนและความกล้าหาญ นิยมสักในหมู่นักรบเพราะเชื่อว่าจะช่วยให้หนังเหนียวฟันแทงไปเข้า อีกทั้งยังเชื่อว่าสามารถขับไล่สิ่งชั่วร้ายได้  แต่ละลายสักยันต์จะแตกต่างกันออกไปตามแต่ละสำนัก ขณะที่สักมักจะท่องมนต์คาถาที่ไม่มีเหมือนกัน ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นการอัญเชิญเหล่าเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาคุ้มครองร่างกาย โดยเหล่าผู้ที่สักจะต้องทำปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจึงเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งที่ทำให้คนรักในการทำดีมากกว่าการทำชั่ว เพราะหากคิดชั่วทำชั่วก็เชื่อกันว่าเทวดาที่คุ้มครองอยู่ในรอยสักจะหายไปหรือที่เรียกว่าของเสื่อมนั่นเอง   ลายสัก แบบญี่ปุ่น รอยสักแบบญี่ปุ่นนั้นถือว่าขึ้นชื่อเป็นอย่างมาก เพราะมักจะรู้จักในนามของยากูซาผู้มีเอกลักษณ์เป็นรอยสักที่แตกต่างกันออกไปแต่ละหมู่พวก ซึ่งตำนานของรอยสักญี่ปุ่นก็มีอยู่ด้วยกันมากมาย แต่ที่นิยมสักกันจะเป็นรูปของความเชื่อ อาทิเช่น สัตว์ต่าง […]