ความเชื่อผิดๆที่คนใช้รถยนต์ไม่ควรทำ

ความเชื่อผิดๆที่คนใช้รถยนต์ไม่ควรทำ

เรื่องการใช้รถใช้ถนนที่เราใช้กันอยู่เป็นประจำนี้ คุณมั่นใจแล้วหรือไม่ว่าคุณนั้นทำในสิ่งที่ถูกต้อง หรือแค่ทำตามที่เขาเล่าว่า เพราะหลายครั้งที่เราจะได้พบเจอกับผู้กระทำผิดบนท้องถนนจนดูเหมือนว่าเป็นเรื่องปกติ ซึ่งหลายกรณีก็ส่งผลรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตเลยก็มี ทั้งนี้เราจะรู้ได้อย่างไรว่าพฤติกรรมแบบไหนที่ไม่ควรทำอีกต่อไป วันนี้เราจึงได้รวบรวมเอา ความเชื่อผิดๆที่คนใช้รถยนต์ไม่ควรทำ มาฝากทุกท่าน ประเทศไทยนั้นมียอดผู้ใช้รถใช้ถนนหนาแน่น นอกจากปัญหาทางเดินรถที่ไม่เพียงพอแล้ว ยังมีปัญหาผู้ขับขี่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่เป็นจำนวนมาก ซึ่งในส่วนนี้ถือว่ามีความสำคัญไม่น้อย เพราะว่าผู้ที่มีใบขับจะได้รับการอบรมเรื่องกฎจราจรและการขับขี่มาแล้วอย่างดี ทำให้มีความเข้าใจในวิธีการขับขี่ที่ปลอดภัย ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุใหญ่ ๆ จึงมักมาจากผู้ที่ไม่มีใบขับขี่เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้รวมถึงผู้ที่มีพฤติกรรมความเชื่อเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนผิด ๆ ที่ส่งต่อกันมาโดยไม่ได้เข้าใจหลักการจริง ๆ ว่าควรต้องทำอย่างไร ความเชื่อผิด ๆ ในการใช้รถ ส่งผลอย่างไร แน่นอนว่าเมื่อมันขึ้นชื่อว่าผิด อย่างไรเสียก็ต้องตามมาด้วยสิ่งที่ไม่ดีอย่าแน่นอน ซึ่งในส่วนก็จะออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ได้รับผลกระทบกับเครื่องยนต์ และส่วนที่ได้รับผลกระทบกับชีวิต ส่วนที่ได้รับผลกระทบกับเครื่องยนต์ เมื่อคุณฝืนกระทำในสิ่งที่เครื่องยนต์ไม่อาจตอบสนองได้ หรือกระทำไปโดยไม่รู้ตัวมากก่อน นั้นอาจเป็นการทำร้ายเครื่องยนต์ทางอ้อม และยังจะทำให้อายุการใช้งานสั้นลง หรือทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงเพิ่มขึ้นนั้นเอง ส่วนที่ได้รับผลกระทบกับชีวิต ความเชื่อผิด ๆ นี้เป็นสาเหตุมาสู่การเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งจะส่งผลให้คุณได้รับบาดเจ็บอันตรายจากสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน หรือแม้กระทั่งว่านี่อาจเป็นชนวนที่ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนคันอื่น ๆ เกิดอุบัติเหตุด้วยนั่นเอง ซึ่งเมื่อมีการฟ้องร้องกล่าวโทษ ก็แน่นอนว่าสาเหตุของความผิดนั้นมีต้นเหตุมาจากคุณ คุณก็จะต้องไปชดใช้ตามคำสั่งศาล ความเชื่อผิด ๆ ที่ไม่ควรทำมีดังต่อไปนี้ […]