VARK Model รูปแบบการเรียนรู้ 4 ประเภทนี้ ดีอย่างไร?

รูปแบบการเรียนรู้.png

หากลูกหรือนักเรียนของคุณมีปัญหากับการเรียน ไม่ว่าจะเรียนรู้อะไรก็ช้า รู้สึกสับสน หงุดหงิดกับวิชาบางวิชา แต่กับอีกวิชาทำได้ดีมากกว่า หรือที่ได้รับการศึกษาในห้องเรียนแบบผสมผสานหรือสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบผสมผสานเป็นครั้งแรก อาจทำให้เสียโอกาสด้านการเรียนในบางวิชาไป VARK Model รูปแบบการเรียนรู้ 4 ประเภทนี้ ดีอย่างไร? ด้วยบทความนี้ เราจะช่วยคุณระบุรูปแบบการเรียนรู้หลักสี่รูปแบบที่เหมาะสมกับนักเรียนและลูกของคุณมากที่สุด และเป็นไปได้ว่าตัวคุณที่อ่านเองก็จะได้เข้าใจตัวเองด้วยเช่นกัน 

รูปแบบการเรียนรู้สี่รูปแบบคืออะไร?

รูปแบบการเรียนรู้หลักสี่รูปแบบ ได้แก่ การมองเห็น การได้ยิน การอ่านและการเขียน และการเคลื่อนไหว นี่คือภาพรวมของสไตล์ VARK Model

แบบจำลอง VARK: รูปแบบการเรียนรู้สี่ประเภท

VARK Model รูปแบบการเรียนรู้ 4 ประเภทนี้ ดีอย่างไร?1

ประเภทสไตล์การเรียนรู้ #1: Visual Learners

วิธีระบุประเภทสไตล์การเรียนรู้นี้: ผู้เรียนที่เมื่อเรียนด้วยภาพแล้วจะจดจำได้ดี ผู้เรียนแบบมองภาพได้สนุกกับการวิเคราะห์และสังเกตสิ่งต่างๆ เช่น รูปภาพ ไดอะแกรม และแผนภูมิที่แสดงข้อมูลที่ชัดเจนตามลำดับความสำคัญ คุณมักจะพบผู้เรียนแบบมองภาพได้ด้วยตา ได้จากพวกเขาจะให้ความสนใจกับการวาดรูป ทำรายการ หรือจดบันทึก

วิธีการสอนรูปแบบการเรียนรู้ประเภทนี้: Visual Learners

ไม่ว่าคุณจะใช้ไวท์บอร์ด สมาร์ทบอร์ด หรือนำเสนองาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้เรียนแบบมองภาพมีเวลาเพียงพอในการประมวลผลและซึมซับภาพที่เห็น หากเป็นไปได้ นักเรียนสไตล์นี้ควรมีสิทธิ์เข้าถึงเอกสารประกอบคำบรรยายเพิ่มเติมซึ่งมีรายละเอียดเนื้อหาผ่านภาพที่ชัดเจนทุกครั้งที่ทำได้ นอกจากนี้ ให้ผู้เรียนเหล่านี้วาดภาพ ไดอะแกรม หรือดูเดิลของสิ่งที่พวกเขากำลังเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการจดจำ

VARK Model รูปแบบการเรียนรู้ 4 ประเภทนี้ ดีอย่างไร?2

ประเภทสไตล์การเรียนรู้ #2: Auditory Learners

วิธีค้นหารูปแบบการเรียนรู้ประเภทนี้: ผู้เรียนด้านการได้ยินจะเรียนรู้ได้ดีที่สุดโดยการได้ยินครูพูดเสียงดังในชั้นเรียน ผู้เรียนแบบการฟังชอบการเรียนรู้เรื่องที่นำเสนอผ่านเสียง คุณสามารถหาผู้เรียนสไตล์นี้ได้ โดยพวกเขาจะให้ความสนใจหรือมีส่วนร่วมกับการบรรยาย คุณอาจพบว่าพวกเขาพยักหน้าตามหรือถามคำถามบ่อยๆ แทนที่จะจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร นอกจากนี้ ผู้เรียนเหล่านี้อาจอ่านช้า อ่านออกเสียงให้ตัวเองฟัง หรือทำซ้ำสิ่งที่คุณบอกพวกเขาเพื่อช่วยในการเรียนรู้และจดจำ

วิธีการสอนรูปแบบการเรียนรู้ประเภทนี้: Auditory Learners

หากคุณกำลังบรรยายอยู่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังพูดกับผู้เรียนแบบการฟังโดยตรงเพื่อให้พวกเขามีส่วนร่วมในการสนทนา ให้พวกเขาทำสิ่งต่างๆ เช่น การพูดให้รายละเอียดเกี่ยวกับแนวคิดใหม่ที่พวกเขาเพิ่งเรียนรู้ด้วยวาจา และถามคำถามต่อเนื่องในขณะที่ให้เวลาพวกเขาในการตอบ การสนทนากลุ่ม วิดีโอที่น่าสนใจ และการบันทึกเสียงเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมอีกวิธีหนึ่งในการมีส่วนร่วมกับผู้เรียนทางการได้ยินในห้องเรียนของคุณ

VARK Model รูปแบบการเรียนรู้ 4 ประเภทนี้ ดีอย่างไร?3

ประเภทสไตล์การเรียนรู้ #3: Reading & Writing Learners

วิธีค้นหารูปแบบการเรียนรู้นี้ในห้องเรียน: ผู้เรียนแบบอ่านและเขียนมักจะจดบันทึกจำนวนมากในชั้นเรียน ผู้เรียนชอบใช้คำที่เป็นลายลักษณ์อักษร การอ่าน และการเขียนมากกว่าหนังสือเรียน นวนิยาย บทความ วารสาร และอะไรก็ได้ที่เน้นข้อความ เช่นเดียวกับการใช้ภาพ คุณสามารถค้นหานักเรียนหรือลูกของคุณสไตล์นี้ได้จาก การที่พวกเขาให้ความสนใจกับการจดบันทึกอย่างละเอียด อ้างอิงพจนานุกรมเพื่อเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ หรือใช้เครื่องมือค้นหาออนไลน์เพื่อค้นหาคำตอบสำหรับคำถาม

วิธีการสอนประเภทรูปแบบการเรียนรู้นี้: Reading & Writing Learners

การเขียนเรียงความ การวิจัยเชิงลึก การอ่านตำราเป็นต้น การอ่านและการเขียนผู้เรียนชอบวิธีการนำเสนอเนื้อหาแบบเดิมๆ มากกว่า อย่างไรก็ตาม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้เรียนเหล่านี้มีเวลาเหลือเฟือที่จะซึมซับเนื้อหาหลักสูตรที่เป็นลายลักษณ์อักษร และให้โอกาสพวกเขาในการนำแนวคิดของตน จดลงกระดาษหรืออุปกรณ์ดิจิทัล

VARK Model รูปแบบการเรียนรู้ 4 ประเภทนี้ ดีอย่างไร?4

ประเภทสไตล์การเรียนรู้ #4: Kinesthetic Learners

วิธีค้นหารูปแบบการเรียนรู้ประเภทนี้: พวกเขาเรียนรู้ได้ดีที่สุดโดยการแสดงออกมาหรือเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงในชั้นเรียน ผู้เรียนเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกายเป็นผู้เรียนที่ชอบอะไรที่ “สัมผัสได้” ซึ่งหมายความว่าพวกเขาต้องการแสดงเหตุการณ์หรือใช้ประสาทสัมผัสทั้งหมดขณะเรียนรู้ ผู้เรียนสไตล์นี้หาได้ง่าย เนื่องจากพวกเขามักจะนั่งเฉยๆได้ยาก และอาจต้องพักบ่อยๆ ในช่วงที่มีการเรียนที่ไม่ได้ปฏิบัติ

วิธีการสอนรูปแบบการเรียนรู้ประเภทนี้ Kinesthetic Learners

เมื่อเป็นไปได้ ให้ผู้เรียนได้เคลื่อนไหว ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังสอนประวัติศาสตร์ ให้พวกเขาแสดงฉากกับเพื่อนที่เป็นสไตล์เดียวกัน และคุณยังสามารถสร้างเกมการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนประเภทนี้ได้เคลื่อนไหวในห้องเรียนตามจุดต่างๆ ในบทเรียนได้เช่นกัน

สรุป VARK Model รูปแบบการเรียนรู้ 4 ประเภทนี้ ดีอย่างไร? หากคุณค้นพบรูปแบบการเรียนรู้ที่เป็นเอกลักษณ์ของพวกเขาแล้ว จะช่วยให้คุณและเขาทำการเรียนการสอนได้อย่างมีความสุขและสนุกสนานมากขึ้น คุณสามารถดำเนินกิจกรรมมากมายในหลักสูตรของคุณเพื่อนักเรียน ลูกของคุณหรือแม้แต่ตัวคุณเองได้ดี แต่สำหรับการเรียนในห้องเรียนที่มีนักเรียนรวมกันอาจหาทางออกให้ทุกคนได้อย่าง แต่คุณสามารถนำทั้ง 4 ประเภทนี้ปรับให้รวมกันเพื่อนักเรียนของคุณได้ thaiguru

เครดิต : สล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์

บทความล่าสุด

หมวดหมู่

TAG

Tag
4ประเทศที่มีค่าสกุลเงินต่ำกว่ารูปีอินเดีย (1) 4ร้านสุดปังในเมียงดง (1) 5หนังสือแนะนำ ที่ผู้ประกอบการควรอ่าน (1) 7 ประเทศที่มีประชากรมากที่สุด (1) 7 สวนสนุกร้างในญี่ปุ่นที่คุณต้องไม่พลาด (1) 7 สิ่งมหัศจรรย์ในตำนานที่หายไป (1) 7วิธีการทำสมาธิที่เหมาะกับคุณ (1) 8 สถานที่ สัมผัสงานหัตถกรรมแบบเกียวโต (1) 8 สถานที่แรงบันดาลใจ ตามรอยการ์ตูนค่าย Studio Ghibli (1) 8 สัญญาณบ่งบอกว่าคุณขาดวิตามิน (1) 8 สิ่งที่วิศวกรทุกคนต้องการบนโต๊ะทำงาน (1) 8 อาหารสุดแปลกในแถบเอเชีย (1) 9 ความลึกลับใต้น้ำที่ถูกค้นพบ (1) 10 วิธีควบคุมอารมณ์โกรธ (1) 10 อันดับส่วนผสมทำเค้กที่คุณอาจนึกไม่ถึง (1) 10 อาหารที่ถูก และดีต่อสุขภาพ (1) 10 เมืองน่าเที่ยวที่ทำให้คุณมีความสุข (1) 10 ไอเดียเขียนไดอารี่ที่จะทำให้คุณมีความสุขและใจเย็นมากขึ้น (1) ขนตูดมีไว้ทำไม (1) ข้อควรรู้ เลือกเครื่องซักผ้า ฝาล่างหรือฝาบน (1) คาเฟ่หอมหวานที่เชิงหว่าน at ฮ่องกง (1) จริงหรือไม่ที่ฉลามสายตาไม่ดี (1) ตัวหอมด้วยการกิน (1) ประเทศอินเดีย (1) ผลไม้สุขภาพดี (1) ผลไม้อบแห้ง ขนมยอดฮิตใน TIKTOK (1) พิธีกรรมเสริมความงามสาวอินเดีย (1) มารู้จัก โรคหน้านิ่ง จนคิดว่าหยิ่ง (1) รวมมีมแมวที่ชาวเน็ตใช้กันมากที่สุด (1) รอยสัก (1) รู้หรือไม่ เข็มแทงน้ำเกลือไม่ได้ฝังอยู่ในมือ (1) ลายสัก (1) วัฒนธรรมสักลาย ไทย ญี่ปุ่น เมาคลี (1) ออกกำลังกาย (1) อาหารแปลก (1) เกร็ดความรู้ (28) เครื่อง แปลภาษา (1) เคล็ดลับการตื่นเช้าให้สดชื่นที่คุณควรรู้ (1) เคล็ดลับต่างๆ (37) เคล็ดลับทำให้ดูเด็ก (1) เคล็ดลับสร้างความสุข (1) เที่ยวรอบโลก ด้วยเครื่อง 42 แปลภาษา (1) เมเฮนดี (1) เรื่องน่ารู้ (177) แมวน่ารัก (1)