7 สถานที่ท่องเที่ยวของไทย ที่รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

หลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีกับสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อระดับโลกที่เคยถูกประกาศให้เป็น 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ซึ่งนั่นก็ทำให้นักท่องเที่ยวต่างหลั่งไหลเข้าไปชมและสร้างเม็ดเงินได้มหาศาลแก่ประเทศนั้นๆ ซึ่งสิ่งต่างๆถูกสร้างขึ้นมาจากแรงศรัทธาและความเชื่อของมนุษย์ในอดีตที่แสดงออกถึงความยิ่งใหญ่ด้วยการสร้างสิ่งๆต่างๆที่น่าเหลือเชื่อ ทำให้คนรุ่นหลังต่างยังคงหาคำตอบว่าการสร้างต่างๆเหล่านี้ในยุคนั้นเป็นไปได้อย่างไร ส่วนประเทศไทยเองก็ไม่น้อยหน้าเพราะล่าสุดนี้เพิ่งมีประกาศจากมติของ  ยูเนสโก (UNESCO) ให้ขึ้นทะเบียนศรีเทพเป็นมรดกโลก นี่จึงกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่น่าสนใจของชาวโลก แต่ไม่ใช่เพียงแค่นั้นเพราะก่อนหน้านี้หลายสถานที่ท่องเที่ยวของไทยก็ได้ถูกประกาศให้เป็นมรดกโลกอยู่หลายแหล่ง ฉะนั้นวันนี้เราจะมาแนะนำ 7 สถานที่ท่องเที่ยวของไทย ที่รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ที่คุณต้องไม่พลาด 

World Heritage Site หรือ แหล่งมรดกโลก คืออะไร?

แหล่งมรดกโลก คือสถานที่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนคุ้มครองขององค์การ ยูเนสโก (UNESCO) ซึ่งมีหน้าที่หลักเกี่ยวกับ องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) ซึ่งองค์กรนี้ถูกก่อตั้งขึ้นครั้งแรกหลังสงครามโลกครั้งที่สอง โดยมีกรลงนามของกลุ่ม 20 ประเทศ เป็นสหประชาชาติลงนามในธรรมนูญ เมื่อวันที่  4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2489 โดยมีข้อความสำคัญในตอนนั้นคือ

“สงครามเริ่มต้นที่จิตใจของมนุษย์ฉันใด ความหวงแหนสันติภาพก็ต้องสร้างขึ้นในจิตใจของมนุษย์ด้วยฉันนั้น”

เป็นที่รู้กันดีว่าองค์กรนี้สร้างขึ้นมาเพื่อสันติภาพ และมีเป้าหมายคือหลีกเลี่ยงการเกิดสงครามและหยุดยั้งการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ทว่า ปัจจุบัน อีกหนึ่งบทบาทสำคัญขององค์กรนี้ก็คือการร่วมประชุมกันเพื่อประกาศว่าแหล่งท่องเที่ยวใดควรได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก เพื่อคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมและไม่ให้ผู้ใดเข้ามาทำลายสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้ ซึ่งประเทศไทยเองก็มีสถนที่ท่องเที่ยวที่ถูกประกาศไปถึง 7 แหล่ง โดยแบ่งออกเป็น มรดกโลกทางวัฒนธรรม 4 แหล่ง และ แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ 3 แห่ง ดังต่อไปนี้

แหล่งมรดกทางวัฒนธรรม

1.พระนครศรีอยุธยา (Historic City of Ayutthaya) 

1.พระนครศรีอยุธยา (Historic City of Ayutthaya) 

แหล่งประวัติศาสตร์สำคัญของชาติไทย ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าเมื่อในอดีต มีพื้นที่รวมกว่า 1,810 ไร่ อันเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรอยุธยาในสมัยก่อน ซึ่งปัจจุบันยังหลงเหลือเอาไว้นับว่าค่อนข้างสมบูรณ์ ทั้งพระปรางค์ เจดี วัด วัง และซากปรักหักพังทั้งหลาย

ได้รับการขึ้นทะเบียนเมื่อปี ค.ศ.1991 ค่ะ ภายใต้ชื่อ “นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร” ที่จังหวัดอยุธยานี้เป็นมุดหมายของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศมานานแล้ว ด้วยละสถานที่ที่สวยงานแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของอยุธยาในอดีต นอกจากนี้สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆในจังหวัดก็มีความน่าสนใจอยู่หลากพื้นที่ด้วยเช่นกัน

2.เมืองสุโขทัย

2.เมืองสุโขทัย

อีกหนึ่งโบราณสถานที่ครั่งหนึ่งในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย และมีต้นกำเนิดมาก่อนอยุธยา กล่าวคือเมืองเก่าสุโขทัยนั้นมีอายุมากกว่าอยุธยานั่นเอง ทว่า แม้เวลาจะผ่านไปเนิ่นนานแต่สถาปัตยกรรมโบราณแห่งนี้ก็ยังคงรักษาสภาพเอาไว้ได้เป็นอย่างดี โดยสถานที่นี้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ศรีสัชนาลัย และกำแพงเพชร

ยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมภายใต้ชื่อ เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร (Historic Town of Sukhothai and Associated Historic Towns) เมื่อปี ค.ศ.1991 

3.แหล่งโบราณสถาน บ้านเชียง

3.แหล่งโบราณสถาน บ้านเชียง

บ้านเชียง คือโบราณสถานที่ค่อนข้างแปลกตากว่าสถานที่อื่นๆที่กล่าวมา เพราะสถานที่แห่งนี้ไม่ได้ตั้งอยู่บนดิน แต่อยู่ใต้ดิน ซึ่งเป็นสถานที่ที่ของมีค่าจะถูกนำมาฝังเอาไว้ในอดีต และยังขุดพบร่างมนุษย์จำนวนมากถูกฝังเอาไว้ นักโบราณคดีจึงเชื่อนี่คือแหล่งที่อยู่อาศัยของคนในสมัยก่อน ราว 5,000 ปี เพราะมีการขุดพบทั้ง ของมีค่า เครื่องใช้โบราณ หม้อ ไห และอื่นๆอีกมกมาย 

ยูเนสโก ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน ภายใต้ชื่อ แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง (Ban Chiang Archaeological Site) เมื่อปี ค.ศ.1992 ซึ่งสถนที่แห่งนี้มีความสำคัญมากต่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย เพราะสถานที่แห่งนี้เกิดก่อนยุคประวัติศาสตร์และเป็นหลักฐานชิ้นดีว่าไทยไม่ใช่ผู้อพยพมาจากแหล่งใด แต่บรรพบุรุษของไทยก็คือคนที่เคยอยู่ในถิ่นนี้มาแต่เดิม

4.เมืองโบราณศรีเทพ

4.เมืองโบราณศรีเทพ

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งใหม่ของไทยที่กำลังได้รับความนิยมหลังจกที่ยูเนสโกได้ประกาศให้เป็นมรดกโลกเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2023 ณ กรุงริยาด ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ในวันที่ประกาศคนไทยต่างร่วมแสดงความยินดีกับทั้งประเทศ เป็นโบราณสถานล่าสุดของไทยที่ได้รับการประกาศสดๆร้อนๆ

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ คือแหล่งโบราณสถานที่มีอายุกว่า 2,000 ปี นอกจากนี้ยังมีร่องรอยอารยธรรมโบราณตั้งแต่สมัยทวารวดีและเขมร เมื่อราว 800 ปีก่อน

แหล่งมรดกทางธรรมชาติ

5.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง

5.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง

ป่าแห่งนี้คือถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของไทย เป็นป่าดิบชื่นที่มีขนาดใหญ่โดยครอบคลุมพื้นที่กว่า 3 จังหวัดตะวันตกได้แก่ จังหวัดอุทัยธานี ตาก และกาญจนบุรี มีพื้นที่ถึง 622,200 เฮกตาร์ เป็นพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์มาก เป็นแหล่งที่อยู่ของช้างป่า เสือดาว เสือดำ และนกสายพันธุ์หายากอีกจำนวนมาก นับว่าเป็นป่าที่มีความสำคัญมากในแถบอินโดจีน ยูเนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียนเมื่อปี ค.ศ.1991

6.กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่

6.กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่

คืนผืนป่าทางภคตะวันออก คลุมพื้นที่กว่า 6,155 ตารางกิโลเมตร ใน 6 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา สระบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว และบุรีรัมย์ เป็นป่าที่มีความสมบูรณ์และมีป่าหลายรูปแบบทั้ง ป่าดิบชื่น ป่าดงดิบ ป่าดิบแล้ง ป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ และทุ่งหญ้า ยูเนสโกได้ประกาศป่าแหล่งนี้ให้เป็นแหล่งมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ.2005

7.กลุ่มป่าแก่งกระจาน

7.กลุ่มป่าแก่งกระจาน

เป็นแหล่งมรดกโลกที่ถูกประกาศเมื่อปี ค.ศ.2021 โดยครอบคลุมพื้นที่ป่าอนุรักษ์ถึง 4 แห่ง ได้แก่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน และ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี

ด้วยเสน่ห์แห่งธรรมชาติที่เข้าถึงได้ง่ายนี้ สถานที่แห่งนี้จึงเป็นแห่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความนิยมมากในแต่ละปี หากต้องการไปเที่ยวในเขตอุทยานละก็ต้องจ้องคิวกันยาวเลยทีเดียว

สรุป

และทั้งหมดนี้คือ 7 สถานที่ท่องเที่ยวของไทย ที่รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ที่คุณต้องไปให้ได้สักครั้งหนึ่ง แล้วคุณจะได้พบกับความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวของไทยอันเป็นมรดกของคนทั้งโลก และเป็นสถานที่โบราณที่บ่งบอกถึงแหล่งที่มาของการเป็นชนชาติไทย

บทความล่าสุด

หมวดหมู่

TAG

Tag
4ประเทศที่มีค่าสกุลเงินต่ำกว่ารูปีอินเดีย (1) 4ร้านสุดปังในเมียงดง (1) 5หนังสือแนะนำ ที่ผู้ประกอบการควรอ่าน (1) 7 ประเทศที่มีประชากรมากที่สุด (1) 7 สวนสนุกร้างในญี่ปุ่นที่คุณต้องไม่พลาด (1) 7 สิ่งมหัศจรรย์ในตำนานที่หายไป (1) 7วิธีการทำสมาธิที่เหมาะกับคุณ (1) 8 สถานที่ สัมผัสงานหัตถกรรมแบบเกียวโต (1) 8 สถานที่แรงบันดาลใจ ตามรอยการ์ตูนค่าย Studio Ghibli (1) 8 สัญญาณบ่งบอกว่าคุณขาดวิตามิน (1) 8 สิ่งที่วิศวกรทุกคนต้องการบนโต๊ะทำงาน (1) 8 อาหารสุดแปลกในแถบเอเชีย (1) 9 ความลึกลับใต้น้ำที่ถูกค้นพบ (1) 10 วิธีควบคุมอารมณ์โกรธ (1) 10 อันดับส่วนผสมทำเค้กที่คุณอาจนึกไม่ถึง (1) 10 อาหารที่ถูก และดีต่อสุขภาพ (1) 10 เมืองน่าเที่ยวที่ทำให้คุณมีความสุข (1) 10 ไอเดียเขียนไดอารี่ที่จะทำให้คุณมีความสุขและใจเย็นมากขึ้น (1) ขนตูดมีไว้ทำไม (1) ข้อควรรู้ เลือกเครื่องซักผ้า ฝาล่างหรือฝาบน (1) คาเฟ่หอมหวานที่เชิงหว่าน at ฮ่องกง (1) จริงหรือไม่ที่ฉลามสายตาไม่ดี (1) ตัวหอมด้วยการกิน (1) ประเทศอินเดีย (1) ผลไม้สุขภาพดี (1) ผลไม้อบแห้ง ขนมยอดฮิตใน TIKTOK (1) พิธีกรรมเสริมความงามสาวอินเดีย (1) มารู้จัก โรคหน้านิ่ง จนคิดว่าหยิ่ง (1) รวมมีมแมวที่ชาวเน็ตใช้กันมากที่สุด (1) รอยสัก (1) รู้หรือไม่ เข็มแทงน้ำเกลือไม่ได้ฝังอยู่ในมือ (1) ลายสัก (1) วัฒนธรรมสักลาย ไทย ญี่ปุ่น เมาคลี (1) ออกกำลังกาย (1) อาหารแปลก (1) เกร็ดความรู้ (28) เครื่อง แปลภาษา (1) เคล็ดลับการตื่นเช้าให้สดชื่นที่คุณควรรู้ (1) เคล็ดลับต่างๆ (37) เคล็ดลับทำให้ดูเด็ก (1) เคล็ดลับสร้างความสุข (1) เที่ยวรอบโลก ด้วยเครื่อง 42 แปลภาษา (1) เมเฮนดี (1) เรื่องน่ารู้ (177) แมวน่ารัก (1)