5 โรงเรียนที่เก่าแก่ที่สุดในโลก

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไม่ว่าจะนานแค่ไหน สิ่งหนึ่งทีทำให้มนุษย์นั้นแตกต่างจากสัตว์ก็คือการศึกษา เพราะมันจะช่วยยกระดับความคิด การตัดสินใจ และเพิ่มพูนความรู้เพื่อช่วยในการพัฒนาตนเองและเผ่าพันธุ์ ฉะนั้นแล้วมนุษย์ทุกคนเมื่อเกิดมาพวกเขาจะต้องถูกส่งตัวเข้าโรงเรียนทุกคน และคุณรู้หรือไม่ว่าการที่โลกจะมีโรงเรียนผุดขึ้นมามากมายขนาดนี้มันต้องฝ่าฟันอะไรมาบ้าง และที่ใดคือโรงเรียนในยุคแรกที่เกิดขึ้น ฉะนั้นวันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับ 5 โรงเรียนที่เก่าแก่ที่สุดในโลก 


1.โรงเรียนเซนต์นิโคลาส (Saint Nicholas School) 

เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานที่สุดในโลก มีรากฐานย้อนไปถึงศตวรรษที่ 11 ในเมืองเซนต์นิคลาสของฟิเรนซ์ ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆ ในภาคตะวันตกของอิตาลีใกล้กับทะเลอันดามัตร

การก่อตั้งโรงเรียนเซนต์นิโคลาสมักถูกนำกล่าวถึงในบันทึกประวัติศาสตร์ในศตวรรษที่ 11 โดยเชื่อว่าได้รับการสนับสนุนจากสมเด็จพระสันตะปาปาอาแนสตัสที่ 2 หรือเทอร์รัส โรงเรียนนี้มีบทบาทสำคัญในการศึกษาและการเผยแพร่วัฒนธรรมทางคริสเตียนในภาคตะวันตกของอิตาลีในยุคกลางของศตวรรษที่ 11 นอกจากนี้เซนต์นิโคลาสเป็นโรงเรียนที่เน้นการศึกษาทางศาสนาที่มีเอกลักษณ์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาจิตใจและจิตใจของนักเรียนโดยให้ความสำคัญกับการเรียนรู้และการพัฒนาจิตวิญญาณ

แม้ว่าจะไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดเกี่ยวกับรายละเอียดการดำเนินการของโรงเรียนในระยะเวลาต่างๆ แต่มีความเชื่อและความเป็นจริงที่ว่าเซนต์นิโคลาสเป็นสถานศึกษาที่มีอิทธิพลในการส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรมในยุโรปตะวันตกตลอดกาล

ต่อมาในปัจจุบัน โรงเรียนเซนต์นิโคลาสยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในการศึกษาและวัฒนธรรมทางคริสเตียนในอิตาลีและทั่วโลก

2.โรงเรียนกวาดอลัส (The King's School) 

2.โรงเรียนกวาดอลัส (The King’s School) 

เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานที่สุดในอังกฤษ โรงเรียนนี้ถูกก่อตั้งขึ้นในปี 597 ในเมืองแคนเทอบริจ (Canterbury) โดยมีบาตรหลวงท่านแอกซ์เบรอตัส (St. Augustine) ซึ่งเป็นพระสันตะปาปาแห่งสหราชอาณาจักรของแคนเทอบริจในสมัยนั้น เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนนี้ขึ้นมา

โรงเรียนกวาดอลัสเริ่มต้นเป็นสถานศึกษาที่มุ่งเน้นการศึกษาทางศาสนาและวัฒนธรรม โดยเน้นการศึกษาในระดับมัธยมปลาย และมีเป้าหมายในการสร้างบุคลิกภาพที่มีคุณธรรมและปัญญาอันดับต้นของประเทศอังกฤษในสมัยนั้น ต่อมาโรงเรียนกวาดอลัสได้เป็นที่รู้จักและเคารพไว้ในระดับสูงในประเทศอังกฤษ และมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชนท้องถิ่นและในระดับชาติ

โดยปัจจุบัน โรงเรียนกวาดอลัสยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในการศึกษาและวัฒนธรรมในอังกฤษ โดยยังคงรักษาความเป็นโรงเรียนที่มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลิกภาพที่มีคุณธรรมและปัญญาอันดับต้นของนักเรียนต่อไป

3.โรงเรียนเคมบริดจ์ 

3.โรงเรียนเคมบริดจ์ 

เป็นโรงเรียนเก่าแก่ที่สุดในออสเตรเลีย โรงเรียนนี้ถูกก่อตั้งขึ้นในปี 1831 ในเมืองพาร์รามัตา (Paramatta) ซึ่งตั้งอยู่ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ของออสเตรเลีย

เคมบริดจ์เริ่มต้นเป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นโดยการรวมตัวกันของโรงเรียนการศึกษาที่เคยมีอยู่ก่อนหน้านี้ในพื้นที่ โรงเรียนเคมบริดจ์ได้รับการสนับสนุนและสนับสนุนอย่างมากจากชุมชนและเจ้าของที่ดินในพื้นทีเพื่อบริจาค และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในชุมชนและรัฐบาลของนิวเซาท์เวลส์

โรงเรียนเคมบริดจ์มีประวัติการศึกษาที่ยาวนานและเป็นที่เคารพในออสเตรเลีย โดยมีเป้าหมายในการให้การศึกษาที่มีคุณภาพและผลิตบุคลากรที่มีคุณธรรมและปัญญาอันดับต้นของประเทศ

ปัจจุบัน โรงเรียนเคมบริดจ์ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในการศึกษาและวัฒนธรรมในออสเตรเลีย โดยยังคงรักษาความเป็นโรงเรียนที่มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลิกภาพที่มีคุณธรรมและปัญญาอันดับต้นของนักเรียนต่อไป

4.โรงเรียนปีเตอร์ (St. Peter's School) 

4.โรงเรียนปีเตอร์ (St. Peter’s School) 

เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานที่สุดในอังกฤษ โดยถือเป็นโรงเรียนที่มีลักษณะของโรงเรียนปีเตอร์ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ก่อตั้งขึ้นโดยคณะพระสงฆ์ในสมัยกลางของศตวรรษที่ 7 ในยอร์ก (York) ซึ่งเป็นเมืองที่สำคัญในอังกฤษในสมัยนั้น

การก่อตั้งโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามแพร่กระจายพระศาสนาคริสต์ในอังกฤษในยุคนั้น โรงเรียนนี้เป็นสถานที่ศึกษาและศิลปะที่สำคัญในยอร์ก และมีบทบาทสำคัญในการศึกษาและสืบทอดวัฒนธรรมในบริเวณนี้

ในช่วงปีที่ผ่านมา โรงเรียนได้รับการพัฒนาและขยายตัวออกไป โดยมีการเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างใหม่ เพื่อให้นักเรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียงพอสำหรับการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน

5.โรงเรียนแฮโรว์ (Harrow School) 

5.โรงเรียนแฮโรว์ (Harrow School) 

เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงและสำคัญที่สุดในอังกฤษและทั่วโลก โรงเรียนนี้ถูกก่อตั้งขึ้นในปี 1572 โดยความสนับสนุนของอิลิซาเบธ I (Elizabeth I) ที่เป็นพระราชินีของอังกฤษในสมัยนั้น โรงเรียนแฮโรว์ตั้งอยู่ที่เขาแฮโรว์ (Harrow on the Hill) ในเขตฮาร์โรว์ ใกล้กับลอนดอน

โรงเรียนแฮโรว์เป็นโรงเรียนชายที่เน้นการศึกษาและการพัฒนาบุคลิกภาพอย่างเต็มรูปแบบ โดยมีการให้ความสำคัญกับการศึกษาทางวิชาการ ศิลปะ กีฬา และกิจกรรมนอกห้องเรียน โรงเรียนแฮโรว์มีผู้เรียนที่มีความเก่งอย่างมากในหลายด้าน และมีผู้เรียนที่ก้าวผ่านมาเป็นบุคคลสำคัญในประเทศและทั่วโลก

โรงเรียนแฮโรว์มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม และเป็นสถานที่ศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังดำเนินการอยู่ในปัจจุบันในอังกฤษ และได้สร้างผู้เรียนที่มีชื่อเสียงมากมาย เช่น เอ็ดเวิร์ด ไคเปอร์ วินส์ตัน , อาร์นอลด์ บลอม และอีกมากมาย

สรุป

5 โรงเรียนที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ที่เรานำมานี้คือหนึ่งในตัวอย่างของการพัฒนาประเทศตั้งแต่ในอดีต โดยพวกเขาเชื่อว่าการพัฒนาคนให้มีความรู้จะเป็นการช่วยพัฒนาประเทศในทางตรงและทางอ้อม นี่จึงเป็นต้นแบบที่ตามมาในหลายประเทศนำมาใช้จนทำให้คนทั้งโลกได้เข้าถึงการศึกษาในโรงเรียนกันอย่างเช่นปัจจุบัน

บทความล่าสุด

หมวดหมู่

TAG

Tag
4ประเทศที่มีค่าสกุลเงินต่ำกว่ารูปีอินเดีย (1) 4ร้านสุดปังในเมียงดง (1) 5หนังสือแนะนำ ที่ผู้ประกอบการควรอ่าน (1) 7 ประเทศที่มีประชากรมากที่สุด (1) 7 สวนสนุกร้างในญี่ปุ่นที่คุณต้องไม่พลาด (1) 7 สิ่งมหัศจรรย์ในตำนานที่หายไป (1) 7วิธีการทำสมาธิที่เหมาะกับคุณ (1) 8 สถานที่ สัมผัสงานหัตถกรรมแบบเกียวโต (1) 8 สถานที่แรงบันดาลใจ ตามรอยการ์ตูนค่าย Studio Ghibli (1) 8 สัญญาณบ่งบอกว่าคุณขาดวิตามิน (1) 8 สิ่งที่วิศวกรทุกคนต้องการบนโต๊ะทำงาน (1) 8 อาหารสุดแปลกในแถบเอเชีย (1) 9 ความลึกลับใต้น้ำที่ถูกค้นพบ (1) 10 วิธีควบคุมอารมณ์โกรธ (1) 10 อันดับส่วนผสมทำเค้กที่คุณอาจนึกไม่ถึง (1) 10 อาหารที่ถูก และดีต่อสุขภาพ (1) 10 เมืองน่าเที่ยวที่ทำให้คุณมีความสุข (1) 10 ไอเดียเขียนไดอารี่ที่จะทำให้คุณมีความสุขและใจเย็นมากขึ้น (1) ขนตูดมีไว้ทำไม (1) ข้อควรรู้ เลือกเครื่องซักผ้า ฝาล่างหรือฝาบน (1) คาเฟ่หอมหวานที่เชิงหว่าน at ฮ่องกง (1) จริงหรือไม่ที่ฉลามสายตาไม่ดี (1) ตัวหอมด้วยการกิน (1) ประเทศอินเดีย (1) ผลไม้สุขภาพดี (1) ผลไม้อบแห้ง ขนมยอดฮิตใน TIKTOK (1) พิธีกรรมเสริมความงามสาวอินเดีย (1) มารู้จัก โรคหน้านิ่ง จนคิดว่าหยิ่ง (1) รวมมีมแมวที่ชาวเน็ตใช้กันมากที่สุด (1) รอยสัก (1) รู้หรือไม่ เข็มแทงน้ำเกลือไม่ได้ฝังอยู่ในมือ (1) ลายสัก (1) วัฒนธรรมสักลาย ไทย ญี่ปุ่น เมาคลี (1) ออกกำลังกาย (1) อาหารแปลก (1) เกร็ดความรู้ (28) เครื่อง แปลภาษา (1) เคล็ดลับการตื่นเช้าให้สดชื่นที่คุณควรรู้ (1) เคล็ดลับต่างๆ (37) เคล็ดลับทำให้ดูเด็ก (1) เคล็ดลับสร้างความสุข (1) เที่ยวรอบโลก ด้วยเครื่อง 42 แปลภาษา (1) เมเฮนดี (1) เรื่องน่ารู้ (181) แมวน่ารัก (1)