10 บทเรียนเกี่ยวกับวิธีการเป็นผู้ใหญ่

บทเรียน เกี่ยวกับ วิธีการเป็น ผู้ใหญ่.png

คุณอยากเป็นผู้ใหญ่ คุณต้องการที่จะเป็นผู้ใหญ่ แต่คุณไม่รู้วิธี และตอนนี้คุณไม่ใช่ผู้ใหญ่ จึงไม่สามารถเห็นเส้นทางสู่การเป็นเป็นผู้ใหญ่ได้ 10 บทเรียนเกี่ยวกับวิธีการเป็นผู้ใหญ่ บทความนี้บอกพื้นฐานสำคัญของการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ โดยจะพิจารณาถึงวิธีต่างๆ ที่คุณสามารถพัฒนาให้สมบูรณ์ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยผู้ใหญ่ ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ตาม 

10 บทเรียนเกี่ยวกับวิธีการเป็นผู้ใหญ่

10 บทเรียนเกี่ยวกับวิธีการเป็นผู้ใหญ่1

1. เรียนรู้เกี่ยวกับเหตุและผล

บางทีสิ่งสำคัญที่สุดในการเรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้ใหญ่ก็คือการกระทำของคุณมีผลตามมา สิ่งนี้เป็นจริงในทุกด้านของชีวิต วิธีที่คุณปฏิบัติต่อผู้อื่น วิธีปฏิบัติต่อตนเอง ทั้งการเลือกงาน การจัดการเงินและอื่นๆ คุณมีอิสระในการเลือกเส้นทางของคุณ แต่ในฐานะผู้ใหญ่ คุณทำเช่นนั้นด้วยความตระหนักรู้มากขึ้น มีเหตุผล ชัดเจน สิ่งที่ตัดสินใจจะนำพาตัวเองไปทางใด

2. เรียนรู้ความสำคัญของการทำงานหนัก

ผลข้างเคียงของการเข้าใจเหตุและผลคือคุณเห็นคุณค่าและความจำเป็นของการทำงานหนัก คุณต้องใช้ความพยายามเพื่อให้บรรลุเป้าหมายชีวิต สิ่งที่มีค่าที่สุดต้องการให้คุณใช้เวลาหลายชั่วโมง เรียนรู้ฝึกฝนมัน ต้องใช้เวลาและความทุ่มเท และมีหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตที่ต้องการให้เราพยายามอย่างเต็มที่หากจะประสบความสำเร็จ อาชีพ งานอดิเรก ทักษะ สุขภาพ ล้วนต้องการพลังงานทางร่างกายและจิตใจของคุณ เช่นเดียวกับความสัมพันธ์ หากคุณต้องการเติบโต

3. เรียนรู้การพึ่งพาตนเอง

ตอนเป็นเด็ก คุณต้องพึ่งพาพ่อแม่หรือผู้ปกครองหลายสิ่งหลายอย่างจนถึงตอนนี้ แต่นั่นไม่ควรหยุดคุณไม่ให้เรียนรู้วิธีพึ่งพาตนเอง การเป็นผู้ใหญ่หมายถึงการดูแลตัวเอง เพราะสุดท้ายแล้วเราใช้ชีวิตกับตัวเองมากที่สุด และไม่มีใครคอยอยู่ช่วยเราได้ตลอดเวลา

4. เรียนรู้การควบคุมอารมณ์ตนเอง

ในด้านอารมณ์คุณก็ต้องเรียนรู้วิธีรับมือด้วยตัวเองเช่นกัน คุณจำเป็นต้องรู้วิธีหาแหล่งความสุขของคุณเอง วิธีจัดการกับความกลัว และวิธีรับมือกับผลกระทบทางอารมณ์ของสถานการณ์ที่คุณเผชิญ ไม่มีใครสามารถทำสิ่งเหล่านี้ให้คุณได้ คนอื่นอาจช่วยได้บ้าง แต่ในที่สุดคุณจะเป็นคนจัดการและโน้มน้าวอารมณ์ของคุณเอง

5. เรียนรู้ที่จะวางแผน จัดระเบียบ และจัดลำดับความสำคัญ

‘ผู้ใหญ่’ เป็นสิ่งซับซ้อน ด้วยความรับผิดชอบมากมาย การวางแผนบางอย่างจึงเป็นเรื่องสำคัญ หลายๆสิ่งต้องการแผนและลำดับ เพื่อนไม่ให้ชีวิตวุ่นวาย   แน่นอนว่าคุณจะพลาดบ้างเป็นครั้งคราว ทุกคนทำเป็น แต่จงทำงานที่สำคัญเหล่านั้นให้เสร็จ ส่วนที่สำคัญที่สุดคือการรู้ว่าความรับผิดชอบของคุณมีต่อผู้อื่นและต่อตัวคุณเองอย่างไร

10 บทเรียนเกี่ยวกับวิธีการเป็นผู้ใหญ่2

6. เรียนรู้ที่จะรับผิดชอบต่อสิ่งต่างๆ

ส่วนหนึ่งของการเติบโตขึ้นจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของคุณ เมื่อคุณทำบางสิ่ง คุณต้องเข้าใจว่านี่เป็นทางเลือกของคุณ ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณและทางเลือกมีผลหลายทาง เมื่อคุณเลือกผลลัพธ์คุณต้องรับผิดชอบ เพราะคุณเป็นคนที่มีอิทธิพลมากที่สุดต่อทิศทางชีวิตของคุณ แน่นอนว่าปัจจัยภายนอกก็มีส่วน แต่สุดท้ายคุณก็คือผู้เลือก และไม่ต้องเสียใจเมื่อมันผิดพลาดไป เป็นบทเรียนที่ทำให้คุณเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น

7. เรียนรู้ที่จะมีความกล้าหาญในความเชื่อมั่นตัวเอง

ในฐานะเด็กและวัยรุ่น เรามักถูกคนอื่นโน้มน้าวให้เป็นสิ่งที่ได้รับความเป็นผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่คือผู้ที่เต็มใจพูดความจริงของตนเองและเป็นคนแบบที่พวกเขาต้องการ ที่จะเป็นตัวของตัวเอง พวกเขาสร้างอัตลักษณ์ขึ้นจากความเชื่อและศีลธรรมของตนเอง ไม่ใช่อยู่รอบๆ ผู้คน ซื่อสัตย์กับตัวเองอย่างแท้จริง เพื่อดำเนินชีวิตตามอัตลักษณ์นั้น พวกเขาอาจหวังว่าผู้คนจะปฏิบัติต่อพวกเขาอย่างยุติธรรมและให้เกียรติ แต่ยิ่งไปกว่านั้น พวกเขาจะไม่คิดถึงสิ่งที่ผู้อื่นต้องการจากเขามากเกินไป

8. เรียนรู้ที่จะเปิดใจ

วุฒิภาวะทำให้สามารถเห็นมุมมองของผู้อื่นและเปิดกว้างต่อวิธีคิดที่แตกต่างกันได้ ผู้ใหญ่ที่แท้จริงไม่ได้คิดว่าตนเองถูกตลอด พวกเขาสามารถรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างจากของตนเองได้ และให้เกียรติต่อความคิดเห็นของผู้อื่นเช่นกัน และพร้อมกับเรียนรู้การแก้ไขข้อขัดแย้งที่ดีไปด้วย ส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ที่โตแล้วคือการพูดคุยเรื่องต่างๆ ด้วยเหตุผลและไม่ใช้อารมณ์มากเกินไป

10 บทเรียนเกี่ยวกับวิธีการเป็นผู้ใหญ่3

9. เรียนรู้ที่จะสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว การสื่อสารเป็นทักษะที่สำคัญในชีวิต หลายๆอย่างจะดีหรือไม่ดีก็เกิดขึ้นได้ด้วยการสื่อสาร ในฐานะผู้ใหญ่ คุณต้องสามารถแสดงความต้องการ ความปรารถนา และความคิดเห็นของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณต้องพูดด้วยความชัดเจนและอธิบายสิ่งต่างๆ ในแบบที่คุณผู้ฟังสามารถเข้าใจได้ และคุณต้องสามารถฟังและยอมรับในสิ่งที่คนอื่นพูดมากกว่าแค่ฟังเพื่อตอบโต้ ส่วนหนึ่งของการโตเป็นผู้ใหญ่คือการเรียนรู้วิธีที่ดีที่สุดในการสื่อสารให้ถูกกาลเทศะ แม้ว่าบ้างครั้งอาจต้องงดแสดงความคิดเห็นของคุณก็ตาม

10. เรียนรู้ความสำคัญของการเรียนรู้

การเติบโตไม่มีวันหยุด มันยังคงเป็นกระบวนการของการพัฒนาตลอดชีวิตของคุณ และการเรียนรู้คือหัวใจสำคัญของมัน ไม่ได้แปลว่าต้องเรียนรู้วิธีทำอะไรสักอย่างหรือท่องจำข้อมูลเสมอไป มันหมายถึงการไตร่ตรองถึงการกระทำและความสัมพันธ์ของคุณโดยมีเป้าหมายเพื่อทำให้หลายๆอย่างดีขึ้น ทำให้การเรียนรู้เป็นความมุ่งมั่นตลอดชีวิตและได้รับวุฒิภาวะตามมา 

สรุป 10 บทเรียนเกี่ยวกับวิธีการเป็นผู้ใหญ่ กุญแจสำคัญของการโตเป็นผู้ใหญ่ คือการเข้าใจการเปลี่ยนแปลงและยอมรับได้ การควบคุมทั้งความคิด อารมณ์เป็นบทสำคัญของชีวิต ที่ทำให้ชีวิตผู้ใหญ่ของคุณได้เรียนรู้อย่างเต็มที่และก้าวต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ thaiguru

เครดิต : สล็อตแตกง่าย

บทความล่าสุด

หมวดหมู่

TAG

Tag
4ประเทศที่มีค่าสกุลเงินต่ำกว่ารูปีอินเดีย (1) 4ร้านสุดปังในเมียงดง (1) 5หนังสือแนะนำ ที่ผู้ประกอบการควรอ่าน (1) 7 ประเทศที่มีประชากรมากที่สุด (1) 7 สวนสนุกร้างในญี่ปุ่นที่คุณต้องไม่พลาด (1) 7 สิ่งมหัศจรรย์ในตำนานที่หายไป (1) 7วิธีการทำสมาธิที่เหมาะกับคุณ (1) 8 สถานที่ สัมผัสงานหัตถกรรมแบบเกียวโต (1) 8 สถานที่แรงบันดาลใจ ตามรอยการ์ตูนค่าย Studio Ghibli (1) 8 สัญญาณบ่งบอกว่าคุณขาดวิตามิน (1) 8 สิ่งที่วิศวกรทุกคนต้องการบนโต๊ะทำงาน (1) 8 อาหารสุดแปลกในแถบเอเชีย (1) 9 ความลึกลับใต้น้ำที่ถูกค้นพบ (1) 10 วิธีควบคุมอารมณ์โกรธ (1) 10 อันดับส่วนผสมทำเค้กที่คุณอาจนึกไม่ถึง (1) 10 อาหารที่ถูก และดีต่อสุขภาพ (1) 10 เมืองน่าเที่ยวที่ทำให้คุณมีความสุข (1) 10 ไอเดียเขียนไดอารี่ที่จะทำให้คุณมีความสุขและใจเย็นมากขึ้น (1) ขนตูดมีไว้ทำไม (1) ข้อควรรู้ เลือกเครื่องซักผ้า ฝาล่างหรือฝาบน (1) คาเฟ่หอมหวานที่เชิงหว่าน at ฮ่องกง (1) จริงหรือไม่ที่ฉลามสายตาไม่ดี (1) ตัวหอมด้วยการกิน (1) ประเทศอินเดีย (1) ผลไม้สุขภาพดี (1) ผลไม้อบแห้ง ขนมยอดฮิตใน TIKTOK (1) พิธีกรรมเสริมความงามสาวอินเดีย (1) มารู้จัก โรคหน้านิ่ง จนคิดว่าหยิ่ง (1) รวมมีมแมวที่ชาวเน็ตใช้กันมากที่สุด (1) รอยสัก (1) รู้หรือไม่ เข็มแทงน้ำเกลือไม่ได้ฝังอยู่ในมือ (1) ลายสัก (1) วัฒนธรรมสักลาย ไทย ญี่ปุ่น เมาคลี (1) ออกกำลังกาย (1) อาหารแปลก (1) เกร็ดความรู้ (28) เครื่อง แปลภาษา (1) เคล็ดลับการตื่นเช้าให้สดชื่นที่คุณควรรู้ (1) เคล็ดลับต่างๆ (37) เคล็ดลับทำให้ดูเด็ก (1) เคล็ดลับสร้างความสุข (1) เที่ยวรอบโลก ด้วยเครื่อง 42 แปลภาษา (1) เมเฮนดี (1) เรื่องน่ารู้ (177) แมวน่ารัก (1)