รู้หรือไม่ สัตว์ชนิดถูกกินมากที่สุดในโลก

มนุษย์ถือว่าเป็นหนึ่งในนักล่าที่อยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหาร เพราะหลังจากหมดยุคใดโนเสามนุษย์ก็ไร้ซึ่งการถูกล่าไปโดยสิ้นเชิง นั่นจึงเปลี่ยนให้มนุษย์กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่แทบไม่ได้ถูกจับกินโดยสิ่งมีชีวิตอื่นเลย นอกเสียจากมนุษย์จะฆ่าฟันกันเองเท่านั้น และที่สำคัญพฤติกรรมการบริโภคของมนุษย์นั้นมากขึ้นเรื่อยๆจากจำนวนประชากรที่เพิ่มสูงขึ้นในแต่ละปี ฉะนั้นแหล่งอาหารจึงต้องเพิ่มตามไปด้วย และด้วยการกินเนื้อสัตว์ที่เป็นแหล่งอาหารหลักทำให้ในแต่ละปีมีจำนวนสัตว์ที่ถูกฆ่ามากินมหาศาลแต่คุณรู้หรือไม่ สัตว์ชนิดถูกกินมากที่สุดในโลก 

รู้หรือไม่ สัตว์ชนิดถูกกินมากที่สุดในโลก

จัดอันดับ เนื้อสัตว์ที่มนุษย์บริโภคมากที่สุด

Frederick Simoons และ Marvin Harris เป็นนักมนุษย์วิทยาที่มีผลงานที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดการบริโภคเนื้อสัตว์ของมนุษย์ พวกเขามีบทบาทในการวิเคราะห์และอภิปรายเกี่ยวกับเหตุผลทางวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมในการบริโภคเนื้อสัตว์ของมนุษย์ โดยได้แบ่งออกเป็นลำดับดังนี้

10.เนื้อกวาง – Venison Meat

เนื้อกวางมีระดับโปรตีนสูงและมีระดับไขมันต่ำ นี่เป็นเหตุผลที่คนมักเลือกเนื้อกวางเป็นส่วนหนึ่งของอาหารหลักของพวกเขา นอกจากนี้ยังมีคุณค่าทางโภชนาการอื่นๆ เช่น วิตามินและแร่ธาตุที่มีประโยชน์สำหรับร่างกาย โดยสายพันธุ์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ Red deer , Wapiti deer , Sika deer , Follow deer เป็นต้น มักได้รับความนิยมในการบริโภคในพื้นที่ยุโรปตอนเหนือ ซึ่งเป็นพื้นที่อากาศหนาวเย็น โดยประเทศที่กินเนื้อกวางสูงสุดคืออเมริกา ในปริมาณถึง 7 ล้านตัวต่อปี

9. เนื้อกระต่าย – Rabbit Meat

เนื้อกระต่ายมีคุณค่าทางโภชนาการที่ดี มีรสชาติอ่อนโยนและมีส่วนประกอบที่เป็นประโยชน์สำหรับร่างกาย เนื้อกระต่ายมีระดับโปรตีนสูงและไขมันต่ำ มีวิตามิน B12, เหล็ก, และซิงก์ ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ในปัจจุบันเนื้อกระต่ายเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆจากเกษตรกร เนื้อจากปริมาณการให้อาหารน้อยกว่าสัตว์อื่น และการปล่อยของเสียก็น้อยกว่า โดยประเทศที่นิยมมาที่สุดได้แก่ จีน โดยมีการบริโภคที่ 925,000 ตันต่อปี 

8.เนื้อห่าน – Goose Meat

การบริโภคเนื้อห่าน (Goose Meat) เป็นสิ่งที่พบมากในหลายส่วนของโลก ห่านเป็นนกน้ำที่ใช้เนื้อเป็นอาหารในหลายวัฒนธรรมและมีคุณค่าทางโภชนาการที่สูง มีวิตามินและแร่ธาตุที่สำคัญต่อร่างกาย เช่น เหล็ก, วิตามิน B12, และไนอาซิน สำหรับชาวจีนในอดีตถือว่าเป็นสัตว์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากให้ปริมาณเนื้อมากกว่าไก่และมักนิยมใช้เลี้ยงเพื่อเฝ้าฝูงเป็ดหรือแม้กระทั่งบ้านเพราะเป็นสัตว์ที่มีนิสัยดุร้าย ในศตวรรษที่ 15 ราชินีอังกฤษได้ลิ้มลองแล้วเกิดชอบใจ พร้อมกับเป็นการกินในขณะที่อังกฤษมีชัยเหนือสงคราม ห่านจึงกลายเป็นอาหารที่ได้รับการยงย่องถึงชัยชนะจนกลายเป็นเมนูประจำเทศกาลเรื่อยมา จนมีปริมาณบริโภคอยู่ที่ราว 170 ล้านตัวต่อปี

เนื้อควาย - Buffalo Meat

7 เนื้อควาย – Buffalo Meat

การบริโภคเนื้อควาย (Buffalo Meat) นั้นนิยมในหลายประเทศทั่วโลกโดยมีผู้ซื้อกว่า 9,000 ราย โดยลูกค้าส่วนใหญ่นั้นอยู่ในประเทศเวียดนามและตะวันออกกลาง แต่ประเทศที่ส่งออกเนื้อควายมากที่สุดได้แกอินเดีย  เนื้อควายมีความนิยมในอินเดีย โดยเฉพาะในรัฐชาติไต้ และรัฐชาติของเหนือ มันถูกนำมาใช้ในเมนูต่าง ๆ เช่น ควายแคบ (Beef Curry) และควายน้ำพริก (Buffalo Pepper Curry) สำหรับประเทศไทยเนื้อควายไม่ได้เป็นอาหารที่นิยมในประเทศไทยเท่าไร แต่มีหลายร้านอาหารที่นำเนื้อควายมาใช้ในเมนูเฉพาะอาหารอีสานเป็นส่วนใหญ่

6.เนื้อเป็ด – Duck Meat

การบริโภคเนื้อเป็ด (Duck Meat) มีความนิยมในหลายประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะในจีนที่เป็ดถือเป็นอาหารประจำชาติ อาทิเช่น เป็ดปักกิ่ง ที่ต่อมาฝรั่งเศสได้นำเป็ดของจีนไปพัฒนาเป็นเป็ดเนื้อ โดยจะให้ปริมาณเนื้อที่มากกว่า โดยมีการบริโภคราวปีละ 4,800,000 ตัน รองลงมาเป็นเวียดนามและฝรั่งเศส

.เนื้อไก่งวง - Turkey Meat

5.เนื้อไก่งวง – Turkey Meat

ไก่งวงถือเป็นสัตว์เศรษฐกิจในประเทศอเมริกาและยุโรปและยังส่งออกไปยังประเทศอื่นๆอีกทั่วโลก ในยุคแรกเริ่มนั้นยังไม่ได้รับความนิยมนักเพราะเป็นเนื้อสัตว์ที่ผู้คนให้ความนิยมในสมัย แต่ด้วยราคาที่สูงกว่าไก่ง่วงและขนาดตัวที่เล็กกว่าทำให้นี่เป็นข้อได้เปรียบที่ทำให้ไก่ง่วงเริ่มเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น และมันได้ขยับขึ้นมาแทนที่อาหารจานหลักในช่วงเทศกาลในทันที

4.เนื้อแพะ และเนื้อแกะ – Goat/Sheep Meat

เนื้อแพะและเนื้อแกะถือเป็นสัตว์ชนิดเดียวที่ไม่มีข้อห้ามในการกินจากศาสนาไหนเลย และยังเป็นสัตว์ชนิดแรกที่ถูกนำมาฝึกให้เชื่องเพื่อเลี้ยงในปศุสัตว์อีกด้วย เนื้อชนิดนี้ถูกจัดว่าเป็นอาหารรสเลิศของทุกจานทั่วโลก จากการสำรวจทั่วโลกคาดว่ามียอดการกินไม่ต่ำกว่าปีละ 10,000,000 ตัน

3.เนื้อวัว – Beef

เนื้อวัวคือสัตว์อีกหนึ่งชนิดที่ได้รับความนิยมมาก และเป็นชนิดเดียวที่มนุษย์ต่างค้นหาวิธีการปรุงที่อร่อยที่สุดและพัฒนาอย่างไม่หยุดสู่การเป็นเนื้อที่มีวิธีการทำให้อร่อยน้อยกว่าพันเมนูทั่วโลก จากการสำรวจในปี 2020 มีการกินเนื้อวัวกว่า 130 พันล้านปอนด์ต่อปี 

เนื้อไก่ - Chicken Meat

2.เนื้อไก่ – Chicken Meat

เนื้อไก่ เป็นสัตว์อีกชนิดที่มีอุตสาหกรรมการผลิตจำนวนมากที่สุด และยังให้ผลิตไวทั้งเนื้อไข่ เป็นหนึ่งในวัตถุดิบหลักของหลายประเทศ ด้วยราคาที่ถูกที่สุดในบรรดาเนื้อทั้งหลายและคุณค่าทางโภชนาการก็สูงไม่แพ้กัน จากการสำรวจคาดว่ามีการกินเนื้อไก่ราว 15,000 เมติตัน 

1.เนื้อหมู – Pork

หมูเป็นสัตว์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ด้วยเอกลักษณ์ของเนื้อที่สามารถเข้าได้กับหลากหลายเมนูสามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วน นอกจากนี้ยังเป็นเนื้อสัตว์ที่สามารถผลิตเป็นของทานเล่นตามร้านสะดวกซื้อได้อีกด้วย 120 ล้านเมติตัน

สรุป

และนี้คือบทความ รู้หรือไม่ สัตว์ชนิดถูกกินมากที่สุดในโลก แล้วคุณละชอบทานเนื้อสัตว์ชนิดไหนมากที่สุด และอย่าลืมว่าทุกชีวิตมีค่าฉะนั้นควรทานอย่างรู้คุณค่าไม่ทิ้งขว้างให้เสียของ

บทความล่าสุด

หมวดหมู่

TAG

Tag
4ประเทศที่มีค่าสกุลเงินต่ำกว่ารูปีอินเดีย (1) 4ร้านสุดปังในเมียงดง (1) 5หนังสือแนะนำ ที่ผู้ประกอบการควรอ่าน (1) 7 ประเทศที่มีประชากรมากที่สุด (1) 7 สวนสนุกร้างในญี่ปุ่นที่คุณต้องไม่พลาด (1) 7 สิ่งมหัศจรรย์ในตำนานที่หายไป (1) 7วิธีการทำสมาธิที่เหมาะกับคุณ (1) 8 สถานที่ สัมผัสงานหัตถกรรมแบบเกียวโต (1) 8 สถานที่แรงบันดาลใจ ตามรอยการ์ตูนค่าย Studio Ghibli (1) 8 สัญญาณบ่งบอกว่าคุณขาดวิตามิน (1) 8 สิ่งที่วิศวกรทุกคนต้องการบนโต๊ะทำงาน (1) 8 อาหารสุดแปลกในแถบเอเชีย (1) 9 ความลึกลับใต้น้ำที่ถูกค้นพบ (1) 10 วิธีควบคุมอารมณ์โกรธ (1) 10 อันดับส่วนผสมทำเค้กที่คุณอาจนึกไม่ถึง (1) 10 อาหารที่ถูก และดีต่อสุขภาพ (1) 10 เมืองน่าเที่ยวที่ทำให้คุณมีความสุข (1) 10 ไอเดียเขียนไดอารี่ที่จะทำให้คุณมีความสุขและใจเย็นมากขึ้น (1) ขนตูดมีไว้ทำไม (1) ข้อควรรู้ เลือกเครื่องซักผ้า ฝาล่างหรือฝาบน (1) คาเฟ่หอมหวานที่เชิงหว่าน at ฮ่องกง (1) จริงหรือไม่ที่ฉลามสายตาไม่ดี (1) ตัวหอมด้วยการกิน (1) ประเทศอินเดีย (1) ผลไม้สุขภาพดี (1) ผลไม้อบแห้ง ขนมยอดฮิตใน TIKTOK (1) พิธีกรรมเสริมความงามสาวอินเดีย (1) มารู้จัก โรคหน้านิ่ง จนคิดว่าหยิ่ง (1) รวมมีมแมวที่ชาวเน็ตใช้กันมากที่สุด (1) รอยสัก (1) รู้หรือไม่ เข็มแทงน้ำเกลือไม่ได้ฝังอยู่ในมือ (1) ลายสัก (1) วัฒนธรรมสักลาย ไทย ญี่ปุ่น เมาคลี (1) ออกกำลังกาย (1) อาหารแปลก (1) เกร็ดความรู้ (28) เครื่อง แปลภาษา (1) เคล็ดลับการตื่นเช้าให้สดชื่นที่คุณควรรู้ (1) เคล็ดลับต่างๆ (37) เคล็ดลับทำให้ดูเด็ก (1) เคล็ดลับสร้างความสุข (1) เที่ยวรอบโลก ด้วยเครื่อง 42 แปลภาษา (1) เมเฮนดี (1) เรื่องน่ารู้ (186) แมวน่ารัก (1)