น้ำมันเครื่องบินแตกต่างจากน้ำมันทั่วไปอย่างไร

คุณเคยสงสัยไหมว่าน้ำมันดีเซลหรือเบนซินที่เราเติมกันอยู่ทุกวันนี้เป็นน้ำมันชนิดที่ดีที่สุดหรือเป่า และกับเครื่องบินล่ะจะใช้น้ำมันเชื้อเพลิงแบบเดียวกันกับเราหรือไม่ เนื่องจากเครื่องบินมีขนาดที่ใหญ่กว่า การใช้พลังงานจึงต้องมหาศาลกว่า ฉะนั้นแล้วคุณสมบัติที่ต้องมีนั้นจะเป็นอย่างไร วันนี้เราจึงจะพามาหาคำตอบว่า น้ำมันเครื่องบินแตกต่างจากน้ำมันทั่วไปอย่างไร

เหตุผลที่เครื่องบินต้องใช้น้ำมันชนิดพิเศษ

เหตุผลที่เครื่องบินต้องใช้น้ำมันชนิดพิเศษ

น้ำมันที่ใช้ในเครื่องบินมีลักษณะที่แตกต่างออกไปจากน้ำมันทั่วไปที่เราใช้ในรถยนต์หรือยานพาหนะทางบกอื่นๆ ความแตกต่างนี้ไม่เพียงแต่เกิดจากความหลากหลายของการใช้งาน แต่ยังรวมไปถึงคุณสมบัติทางเทคนิคที่ต้องการในการทำงานของเครื่องบิน และหนึ่งในลักษณะที่สำคัญของน้ำมันเครื่องบินคือต้องมีความหนืดที่ต่ำ เนื่องจากความหนืดนี้จะทำให้น้ำมันสามารถไหลผ่านระบบท่อของเครื่องบินได้สะดวกและทนต่ออุณหภูมิที่ต่ำมากๆ เนื่องจากเครื่องบินบินในความสูงเหนือจากพื้นฉะนั้นจึงมีอุณหภูมิที่ต่ำกว่า น้ำมันเครื่องบินต้องสามารถปรับตัวให้ทนต่อสภาพแวดล้อมที่ท้าทายนี้ได้

นอกจากนี้ น้ำมันเครื่องบินยังต้องมีความเสถียรทางเคมีที่สูง เพราะการทำงานของเครื่องบินมีความซับซ้อน และน้ำมันต้องสามารถทนต่อปัญหาเหล่านี้ เช่น การติดตะกอน ความร้อน การแข็งตัวเป็นน้ำแข็งและแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นในระหว่างการบิน และต้องมีความสามารถในการทนต่อการกลั่นไหลที่มีความเร็วสูงเป็นอีกลักษณะหนึ่งที่ทำให้น้ำมันเครื่องบินแตกต่างจากน้ำมันทั่วไป เพราะเครื่องบินมีการบินที่ความเร็วสูงมาก ดังนั้น น้ำมันต้องสามารถไหลผ่านระบบในระยะเวลาที่สั้นๆ โดยที่ไม่เกิดปัญหา

น้ำมันเครื่องบินคืออะไร

น้ำมันเครื่องบินคืออะไร

น้ำมันที่ใช้ในการเติมเครื่องบินมีชื่อเรียกทางวิศวกรรมว่า “Jet Fuel” หรือ “Aviation Turbine Fuel (ATF).” Jet fuel มีหลายประเภท แต่ที่นิยมกันมากที่สุดคือ Jet A และ Jet A-1 นอกจากนี้ ยังมี Jet B ซึ่งเป็นน้ำมันที่ให้ความร้อนมากกว่าและมีจุดหลอดและจุดเหวี่ยงต่ำกว่า Jet A และ Jet A-1

ส่วนประกอบหลักของ Jet A และ Jet A-1 ประกอบด้วย

  1. Chemical : น้ำมันเครื่องบินมักประกอบด้วยคีมิกัลที่ได้จากปิโตรเลียม น้ำมันเครื่องบินทั่วไปมีโครงสร้างทางคีมิกัลที่เหมาะสำหรับการใช้ในการบิน
  2. Additives : บางครั้งจะมีการเพิ่มสารเติมเต็มหรือตัวทำละลายเข้าไป เช่น สารลดการติดตะกอน สารป้องกันการเย็น หรือสารเพิ่มประสิทธิภาพ
  3. Physical Properties : Jet fuel ต้องมีคุณสมบัติทางฟิสิกส์ที่เหมาะสมสำหรับการใช้ในเครื่องบิน เช่น ความหนืดที่ต่ำ การไหลผ่านท่อได้ดี และการทนต่ออุณหภูมิที่ต่ำ
  4. Anti-Icing : สารต่างๆ ที่ใช้เพื่อป้องกันการติดตะกอนในระหว่างการบิน 
  5. Corrosion Inhibitors : เพื่อป้องกันสิ่งสกปรกและการทำลายของวัสดุที่มีต่อสารเคมีในน้ำมัน
  6. Lubricity Agents : เพื่อเพิ่มลื่นไหลในระบบท่อและในการเดินทางของเครื่องยนต์

น้ำมันที่เหมาะสมจึงเป็นหัวใจหลักของการบิน ไม่เพียงแต่ต้องเติมน้ำมันที่ดีลุคุณภาพสูงเท่านั้น แต่นักบินยังจะต้องคำนวณปริมาณการใช้น้ำมันเพื่อไปยังที่หมายอีกด้วย เพื่อเป็นการลดน้ำหนักของตัวเครื่องและลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

นำมันเครื่องบินถูกคิดค้นขึ้นเมื่อใด

นำมันเครื่องบินถูกคิดค้นขึ้นเมื่อใด

น้ำมันเครื่องบินถูกคิดค้นขึ้นในช่วงปี 1940 ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง (World War II) การพัฒนาน้ำมันเครื่องบินเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีการบินในยุคนั้น จึงส่งผลให้น้ำมันเครื่องบินได้รับความสนใจมากขึ้นตามไปด้วยเนื่องจากความต้องการในการมีเครื่องบินที่สามารถทำงานในระหว่างสงคราม ทั้งที่ใช้ในการทำภารกิจทางทหารและการบินทางการพาณิชย์ การที่มีน้ำมันที่มีคุณสมบัติที่ดีในการทำงานที่สูงและทนทานต่อเงื่อนไขที่ท้าทายของการบินทำให้เกิดความจำเป็นในการพัฒนาน้ำมันเครื่องบินที่เหมาะสม

น้ำมันเครื่องบินแบบแรกมักจะถูกผลิตจากปิโตรเลียมแบบหนัก (heavy-grade petroleum) และมีคุณสมบัติที่ทำให้เหมาะสำหรับการใช้ในเครื่องบินที่มีการบินที่สูง การวิจัยและพัฒนาน้ำมันเครื่องบินต่อมาได้ผลิตน้ำมันที่มีคุณสมบัติที่ดีขึ้น ทั้งในเรื่องของความหนืดที่ต่ำ ความสูงของค่าความหนืดที่ต่ำทำให้น้ำมันไหลผ่านท่อได้ดี และมีความทนทานต่อการติดตะกอนและการติดตั้งอุปกรณ์ที่ทนทานต่อการทำลายสารเคมีในน้ำมัน

น้ำมันเครื่องบินเอามาใช้กับรถทั่วไปได้หรือไม่

น้ำมันเครื่องบินเอามาใช้กับรถทั่วไปได้หรือไม่

น้ำมันเครื่องบินไม่แนะนำให้นำมาใช้กับรถยนต์ทั่วไป เนื่องจากน้ำมันเครื่องบินมีลักษณะทางเทคนิคและคุณสมบัติที่แตกต่างจากน้ำมันที่ใช้ในรถยนต์ทั่วไปที่เราเคยใช้ ความหนืดของน้ำมันเครื่องบินมักจะต่ำกว่าน้ำมันที่ใช้ในรถยนต์ ทำให้มันไม่เหมาะสำหรับการใช้ในรถยนต์ที่มีระบบหล่อเย็น (cooling system) และเครื่องยนต์ที่ออกแบบมาสำหรับการใช้น้ำมันที่มีความหนืดที่สูง

นอกจากนี้ น้ำมันเครื่องบินมักจะมีราคาที่สูงกว่า และการใช้น้ำมันเครื่องบินในรถยนต์ยังมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยด้วย เนื่องจากมันอาจมีสาร contaminants ที่ไม่เหมาะสำหรับรถยนต์ทั่วไปและสามารถทำให้ระบบหล่อเย็นและระบบหล่อลื่นของรถเสียหาย

สรุป

และทั้งหมดนี้ก็คือเหตุผลว่าน้ำมันเครื่องบินแตกต่างจากน้ำมันทั่วไปอย่างไร โดยหลักๆเลยก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยขณะโดยสาร เพราะคงไม่มีศูนย์ซ่อมหรือปั๊มน้ำมันลอยฟ้าที่จะคอยมาให้บริการขณะเกิดปัญหา ฉะนั้นแล้วน้ำมันเครื่องบินจึงถือเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม และแม้ว่าปัจจุบันนี้เทคโนโลยีของการผลิตส่วนผสมในน้ำมันจะก้ามหน้ามากแล้ว แต่ในอนาคตก็ยังคงต้องคิดสร้างน้ำมันที่จะทำให้ประหยัดลง เพื่อลดต้นทุนของสายการบินในโลกอนาคต

บทความล่าสุด

หมวดหมู่

TAG

Tag
4ประเทศที่มีค่าสกุลเงินต่ำกว่ารูปีอินเดีย (1) 4ร้านสุดปังในเมียงดง (1) 5หนังสือแนะนำ ที่ผู้ประกอบการควรอ่าน (1) 7 ประเทศที่มีประชากรมากที่สุด (1) 7 สวนสนุกร้างในญี่ปุ่นที่คุณต้องไม่พลาด (1) 7 สิ่งมหัศจรรย์ในตำนานที่หายไป (1) 7วิธีการทำสมาธิที่เหมาะกับคุณ (1) 8 สถานที่ สัมผัสงานหัตถกรรมแบบเกียวโต (1) 8 สถานที่แรงบันดาลใจ ตามรอยการ์ตูนค่าย Studio Ghibli (1) 8 สัญญาณบ่งบอกว่าคุณขาดวิตามิน (1) 8 สิ่งที่วิศวกรทุกคนต้องการบนโต๊ะทำงาน (1) 8 อาหารสุดแปลกในแถบเอเชีย (1) 9 ความลึกลับใต้น้ำที่ถูกค้นพบ (1) 10 วิธีควบคุมอารมณ์โกรธ (1) 10 อันดับส่วนผสมทำเค้กที่คุณอาจนึกไม่ถึง (1) 10 อาหารที่ถูก และดีต่อสุขภาพ (1) 10 เมืองน่าเที่ยวที่ทำให้คุณมีความสุข (1) 10 ไอเดียเขียนไดอารี่ที่จะทำให้คุณมีความสุขและใจเย็นมากขึ้น (1) ขนตูดมีไว้ทำไม (1) ข้อควรรู้ เลือกเครื่องซักผ้า ฝาล่างหรือฝาบน (1) คาเฟ่หอมหวานที่เชิงหว่าน at ฮ่องกง (1) จริงหรือไม่ที่ฉลามสายตาไม่ดี (1) ตัวหอมด้วยการกิน (1) ประเทศอินเดีย (1) ผลไม้สุขภาพดี (1) ผลไม้อบแห้ง ขนมยอดฮิตใน TIKTOK (1) พิธีกรรมเสริมความงามสาวอินเดีย (1) มารู้จัก โรคหน้านิ่ง จนคิดว่าหยิ่ง (1) รวมมีมแมวที่ชาวเน็ตใช้กันมากที่สุด (1) รอยสัก (1) รู้หรือไม่ เข็มแทงน้ำเกลือไม่ได้ฝังอยู่ในมือ (1) ลายสัก (1) วัฒนธรรมสักลาย ไทย ญี่ปุ่น เมาคลี (1) ออกกำลังกาย (1) อาหารแปลก (1) เกร็ดความรู้ (28) เครื่อง แปลภาษา (1) เคล็ดลับการตื่นเช้าให้สดชื่นที่คุณควรรู้ (1) เคล็ดลับต่างๆ (37) เคล็ดลับทำให้ดูเด็ก (1) เคล็ดลับสร้างความสุข (1) เที่ยวรอบโลก ด้วยเครื่อง 42 แปลภาษา (1) เมเฮนดี (1) เรื่องน่ารู้ (181) แมวน่ารัก (1)